စိတၱဇညရဲ႕ ဒိုင္ယာရီမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္

May 20, 2007

ပင္လြန္းလုိ႔ ခုေတာ့ေျပာင္းလိုက္ရၿပီ
မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ က်ေနာ့္ဘေလာ့ကို လာေရာက္ဖက္ရႈၾကသူအားလုံးကုိေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
ယခု အေျခေနအရ http://aunglovemaster.blogspot.com မွ http://abstractnight.blogspot.com သို႔ေျပာင္းလဲလိုက္ပါၿပီ အဲ့ဒီဘေလာ့မွာ Post's နကိုအတိုင္းထားရွိထားပါတယ္
ဘေလာ့လိပ္စာအသစ္ သြားေရာက္လည္ပက္ခ်င္ပါက ဒီလင့္(လ္)ကိုႏွိပ္ပါ
လာလာလည္ထြားတဲ့ အားလံုးေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္တယ္ခင္ဗ်ာ။။။။။

March 28, 2007

Htun Htun